Dobrodošli v BibSiSt Online v2.0

O BibSiSt Online

Zakonske osnove


Narodna in univerzitetna knjižnica v skladu z Zakonom o knjižničarstvu (UL RS, 87/2001, 96/2002-ZUJIK, 92/2015, 33., 37. in 39. d člen) spremlja delovanje knjižnic in zbira statistične podatke o njihovem delu.
Enako dolžnost ji nalaga Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica (UL RS, št. 46/03, člen 7).
Narodna in univerzitetna knjižnica zbira statistične podatke o nacionalni knjižnici ter splošnih, visokošolskih, specialnih in šolskih knjižnicah.