Dobrodošli v BibSiSt Online v2.0

Vprašalniki o delu knjižnic

Splošna navodila za izpolnjevanje vprašalnika

1. Vprašalnik izpolnite v predpisanem roku: do 15. marca 2017.

2. Ko vprašalnik zaklenete in pošljete se vsebina avtomatsko prenese v bazo BibSiSt. Če ste vprašalnik zaklenili po pomoti, se obrnite na eno od kontaktnih oseb, navedenih v obvestilu, da vam vprašalnik odklene.

3. Pred izpolnjevanjem vprašalnika skrbno preberite definicije, navodila in opombe o tem, kako odgovarjati na posamezna vprašanja.

4. Vse rubrike v vprašalniku morajo biti izpolnjene:

- z besedo, potrjenim odgovorom ali z vnesenim številčnim podatkom od 0 naprej (če na primer, nimate glasbenih tiskov, vpišite v okence številko 0),

- s pomišljajem (-), če podatkov ne zbirate (če na primer ne zbirate podatkov o glasbenih tiskih, vpišite v okence pomišljaj (-)),

- če je podatek vaša ocena, to pojasnite v opombah (Drugo/opombe) na koncu vprašalnika,

- če podatek zahteva pojasnilo, to pojasnite v opombah (Drugo/opombe) na koncu vprašalnika.

5. V primeru, da ne zbirate podatkov, ki jih zahtevamo že več let, vas prosimo, da nam pojasnite zakaj. Objektivne razloge bomo upoštevali, po potrebi vam bomo nudili dodatne informacije oziroma spremenili naša vprašanja.

6. Poročajte nam o novostih in posebnostih (novi prostori, nova dejavnost in podobno), ki so se v poročevalskem letu zgodile v knjižnici.

7. Pred odpošiljanjem preverite točnost podatkov.

8. Napačno izpolnjene vprašalnike bomo zavrnili.