Dobrodošli v BibSiSt Online v2.0

Kazalci

Tabelarni prikaz statističnih podatkov šolskih knjižnic

Izberi leto:

Leto: 2017/2018 (OŠ, OŠPP, VSŠ, ZPP)

KazalecŠolske knjižnice sumarno
A11 (število izposojevališč)833,30
A12 (število knjižnic (upravne enote) )543,00
A21 (knjižnična zbirka na potencialnega uporabnika)28,39
A23 (prirast na potencialnega uporabnika)788,93
A24 (prirast naslovov na potencialnega uporabnika)469,43
A25 (prirast na knjižnično zbirko)2,78
A27 (odpis na knjižnično zbirko)5,03
A28 (gradnja podatkovnih zbirk)7.238,99
A32 (letna odprtost knjižnice na pot. uporabnika)4.277,54
A33 (površina knjižnice na pot. uporabnika)0,25
A34 (čitalniški sedeži na pot. uporabnika)50,67
A35 (osebni računalniki za uporabnike na pot. uporabnika)4,01
B12 (izposoja na potencialnega uporabnika)13,37
B14 (medknjižnična izposoja - pasiva na pot. uporabnika)9,80
B15 (medknjižnična izposoja na pot. uporabnika)13,14
B22 (obisk knjižnice na pot. uporabnika)16,06
D11 (sredstva, porabljena za nakup knjižničnega gradiva na pot. uporabnika)10,85
D12 (delež sredstev, porabljenih za nakup elektronskih virov)2,12
D22 (število ur izobraževanja na delavca)26,55
D23 (sredstva porabljena za izobraževanje na delavca)75,15VrednostiŠolske knjižnice sumarno
V01 (knjižnična zbirka - inventarne enote)7.755.918,00
V02 (prirast knjižničnega gradiva - inventarne enote)215.515,00
V03 (prirast knjižničnega gradiva - naslovi)128.235,16
V04 (tekoče naročeni naslovi serijskih publikacij)14.165,36
V05 (odpis knjižničnega gradiva - inventarne enote)389.813,00
V06 (letna odprtost knjižnice - ure)1.168.511,90
V07 (čitalniški sedeži)13.840,39
V08 (površina knjižnice - m2)68.467,12
V09 (osebni računalniki za uporabnike)1.094,48
V11 (število izposojevališč)833,30
V13 (podatkovne zbirke, ki jih gradi knjižnica - naslovi)7.238,99
V16 (obisk knjižnice fizični)4.385.852,40
V19 (izposoja na dom - inventarne enote)3.653.192,16
V20 (medknjižnična izposoja - pasiva - inventarne enote)2.677,72
V21 (medknjižnična izposoja - skupaj - inventarne enote)3.588,44
V23 (člani)272.924,48
V25 (udeleženci usposabljanja)593,16
V27 (sredstva, porabljena za izobraževanje delavcev - EUR)58.305,39
V29 (izobraževanje zaposlenih - ure)20.603,14
V30 (sredstva, porabljena za nakup knjižničnega gradiva - EUR)2.965.061,06
V31 (sredstva, porabljena za nakup elektronskih virov - EUR)62.960,80
V32 (delavci - skupaj, ne glede na način zaposlitve - osebe)775,88
V33 (strokovni delavci v rednem delovnem razmerju - EPZ)449,23
POT (število potencialnih uporabnikov)273.174,00