Dobrodošli v BibSiSt Online v2.0

O BibSiSt Online

Frekvenca zbiranja podatkov


NUK zbira podatke o knjižnicah v skladu s programom statističnih raziskovanj vsako leto, podatke o šolskih knjižnicah pa vsaka tri leta zbere Statistični urad Republike Slovenije.

Poročevalsko obdobje statističnega vprašalnika je koledarsko leto, torej obdobje od 1. januarja do 31. decembra. Poročevalsko obdobje je navedeno na vprašalniku.