Dobrodošli v BibSiSt Online v2.0

O BibSiSt Online

Frekvenca zbiranja podatkov


NUK zbira podatke o knjižnicah v skladu s programom statističnih raziskovanj vsako leto.

Poročevalsko obdobje statističnega vprašalnika je koledarsko leto, torej obdobje od 1. januarja do 31. decembra, razen pri šolskih knjižnicah, kjer je poročevalsko obdobje od 1. septembra preteklega leta, do 31. avgusta tekočega leta. Poročevalsko obdobje za šolske knjižnice je šolsko leto. Poročevalsko obdobje je navedeno na vprašalniku.

Statistične meritve o delu nacionalne, visokošolskih, specialnih in splošnih knjižnic za poročevalsko leto praviloma potekajo od 1. marca do 15. marca naslednjega leta. Meritve šolskih knjižnic potekajo v oktobru po zaključenem poročevalskem obdobju.