Dobrodošli v BibSiSt Online v2.0

Definicije

Definicije

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž |


Šolske knjižnice

so knjižnice, ki delujejo v vseh vrstah šol pod terciarno ravnijo. Njihovo osnovno poslanstvo je izvajanje knjižnične dejavnosti za učence in strokovne delavce šole. Šolske knjižnice delimo na knjižnice v osnovnih šolah, v osnovnih šolah s prilagojenim programom, v srednjih šolah, v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, na knjižnice v višjih strokovnih in v glasbenih šolah ter na knjižnice v dijaških domovih. Knjižnice v podružnicah matičnih šol štejemo kot izposojevališča.