Dobrodošli v BibSiSt Online v2.0

Definicije

Definicije

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž |


Obisk (fizični)

je vstop posameznika v prostore knjižnice. Vsakega uporabnika štejemo kot obiskovalca vsakič, ko vstopi v knjižnico (lahko tudi večkrat v istem dnevu). Pri vprašanju "Obisk zaradi udeležbe na prireditvah" štejemo število oseb, ki so se udeležile prireditev v organizaciji knjižnice. K prireditvi povabljena skupina se šteje samo enkrat, ne glede na število različnih oblik dejavnosti znotraj prireditve. V primeru, če knjižnica števila udeležencev razstav ne šteje, v vprašalniku to označi s črtico in v opombah pojasni razloge.

Obisk se meri z rogelnikom ali senzorjem na vhodnih vratih, pri čemer se upošteva, da senzor sešteva tako prihode kot odhode. Če zaposleni uporabljajo isti vhod kot uporabniki, potem prihode in izhode osebja odštejemo. Knjižnice, ki nimajo naprave za štetje, uporabijo ročno štetje z metodo tipičnega tedna. Knjižnica določi tipični teden v letu tako, da v sistemu COBISS3 izbere razred Neprosto gradivo in nato metodo Razred/Določitev tipičnega tedna. Odpre se okno Določitev tipičnega delovnega tedna, kamor vnesete poročevalsko leto. Knjižnica izbere za tipični teden tistega, v katerem število obiskov (ali transakcij v izposoji) najmanj odstopa od povprečnega števila obiskov (oz. transakcij). Pri tem upošteva vse tedne, ne samo polne. V določenem tednu knjižnica organizira ročno beleženje obiska knjižnice. Letno število obiska knjižnica izračuna z metodo ekstrapolacije tedenskega obiska, kar pomeni, da zabeležen tedenski obisk pomnoži z 52 (tedni) oz. z 38 (tedni) v primeru šolske knjižnice.Obvezni izvod

za potrebe vprašalnika pomeni način pridobivanja gradiva, ki zagotavlja knjižnici dotok določenega gradiva na osnovi zakonskega predpisa ali kakega drugega formalnega sporazuma.Odpisano gradivo

je knjižnično gradivo, ki je bilo trajno odstranjeno iz knjižnične zbirke. Podatki o odpisanem gradivu se izbrišejo iz javnih katalogov. Na daljavo dostopne elektronske vire odpišemo tako, da evidentiramo prekinitev licenčne pogodbe. Za potrebe vprašalnika upoštevamo odpisano gradivo v poročevalskem obdobju.Odpis

je postopek izločanja knjižničnega gradiva iz knjižnične zbirke. Odpisano gradivo mora biti evidentirano po predpisanih pravilih. Podatki o odpisanem gradivu se izbrišejo iz javnih katalogov. Elektronske vire, ki so dostopni na daljavo, odpišemo tako, da evidentiramo prekinitev licenčne pogodbe. Za potrebe vprašalnika upoštevamo odpisano gradivo v poročevalskem obdobju.Odprtodostopni repozitorij

je digitalni arhiv, ustvarjen in vzdrževan z namenom zagotavljati splošen dostop do informacijskih vsebin.Odprtost knjižnice

je čas, ko je knjižnica odprta za uporabnike. Če ima knjižnica več enot (izposojevališč), za tedenski čas odprtosti navedemo število ur odprtosti tiste knjižnice, ki je najdlje odprta v tipičnem obdobju. Pri šolskih knjižnicah za tedensko število ur odprtosti navedemo število ur odprtosti knjižnice v tipičnem tednu na matični šoli.

Letno število ur odprtosti knjižnice je skupno število ur odprtosti vseh izposojevališč v enem letu. Če se število ur odprtosti med letom spreminja, je treba navesti podatke za tipično obdobje, ekstrapolirane na celotno poročevalsko obdobje.

Prireditev knjižnice, ki so izven rednega urnika odprtosti, ne štejemo v letno oziroma tedensko število ur odprtosti knjižnice.

Urnik odprtosti šolske knjižnice je čas dneva (od – do) v katerem je odprta knjižnica na matični šoli v mesecih, ko traja poukOsrednje območne knjižnice (OOK)

so splošne knjižnice, ki za območje pokrajine ali dela pokrajine izvajajo posebne naloge na podlagi pogodbe z ministrstvom, pristojnim za kulturo in v soglasju s svojim ustanoviteljem: zagotavljajo povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in informacij; nudijo strokovno pomoč vsem knjižnicam območja; koordinirajo zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva na svojem območju in usmerjajo izločeno gradivo s svojega območja.